Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

09:09
3939 eb8a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoldstuff oldstuff

May 08 2015

Crbman
07:37
1590 cb90
Reposted fromapatia apatia viagoldenboy goldenboy

April 30 2015

Crbman
07:05
0263 906a
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viagoldenboy goldenboy

April 20 2015

Crbman
18:00
Reposted fromautos autos

April 17 2015

Crbman
16:15
9639 3e87

April 14 2015

19:23
7534 69ec 500

arwwenn:

fruitcrocs:

not even fuckin risking it at this stage

reblogging this again because it fucking works

image
Reposted fromjessiuss jessiuss viamentality mentality

April 12 2015

Crbman
19:58
2815 dd74
Reposted fromfelicka felicka viagoldenboy goldenboy
Crbman
06:51
8904 dec5
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viairmelin irmelin
Crbman
06:48

When I find myself in times of trouble
Gordon Ramsay comes to me
Speaking words of wisdom

Reposted fromlost-in-space lost-in-space viairmelin irmelin

April 09 2015

Crbman
20:53
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viagoldenboy goldenboy
19:18
9068 201a 500
Crbman
19:18

April 03 2015

Crbman
15:14
Reposted fromsixtus sixtus
Crbman
15:14
Reposted fromsixtus sixtus

April 02 2015

Crbman
07:07
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viagoldenboy goldenboy

March 31 2015

Crbman
05:56
6600 0366
Reposted fromvirus virus viaMrHobbes MrHobbes

March 25 2015

06:31
7130 5e26 500

The Grand Budapest Hotel (2014)

Reposted fromcroatoan croatoan viagoldenboy goldenboy

March 22 2015

Crbman
07:59
Reposted fromcarfreitag carfreitag viagoldenboy goldenboy

March 15 2015

12:34
2777 e51f
Reposted frombwana bwana viaMrHobbes MrHobbes

March 13 2015

Crbman
08:34
Reposted frombugie bugie viaMrHobbes MrHobbes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl